Sơ đồ máy lọc nước RO

khaunhaurouf3

1)    Cút chia nước Chia tách nước đầu vào
2)    Bộ cốc lọc Chứa các lõi lõi thô và tinh
3)   Van áp thấp Đóng nguồn điện khi áp nước yếu
4)    Van điện từ Đóng nguồn nước khi đóng nguồn điện
5)   Máy bơm Bơm và tạo áp lực nước lên màng R.O
6)   Cốc màng R.O Chứa màng R.O
7)   Màng  – R.O Màng lọc nước tinh khiết
8)   Van một chiều Dẫn nước tinh khiết theo 1 chiều
9)   Van áp cao Đóng nguồn điện khi nước đầy bình áp
10)   Van nước thải Điều tiết áp xuất, dẫn nước thải ra khỏi hệ thống
11)   Bình áp Chứa nước tinh khiết sau lọc
12)  Lõi lọc số 5 Bổ sung vị ngọt mát tự nhiên, tạo khoáng chất
      13) Vòi nước Dẫn nước khi sử dụng

Tin Liên Quan